M I C H A L C Z O W A

zobacz więcej informacji

zobacz więcej informacji

zobacz więcej informacji
GRUPA REGIONALNA | STOWARZYSZENIE | KAPELA | FONOTEKA | KRONIKA | GALERIA | ETNO | PRZEGLĄD FOLKLORU SADECCZYZNY | KONTAKT

GRUPA REGIONALNA MICHALCZOWA
Kliknij =>>
2000 - 2023
WSPIERAJĄ NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ

Kliknij =>>

Kliknij =>>


WSPÓŁPRACA

Kliknij =>>
Kliknij =>>
Wiecej o Ston =>>kliknij =>>
Kliknij =>>
Kliknij =>>
STOWARZYSZENIE
MICHALCZOWA

POWIATOWY
PRZEGLĄD
FOLKLORU
SĄDECCZYZNY


WSPARCIE FINANSOWE:


Kliknij =>>
Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu
KULTURALNE SĄDECKIE
EDYCJA 2023

Kliknij =>>
Gmina Łososina DolnaStowarzyszenie Michalczowa

9 POWIATOWY PRZEGLĄD
FOLKLORU SĄDECCZYZNY

KONKURSY TRADYCYJNEGO TAŃCA,
MUZYKI I STROJU REGIONALNEGO

ZAPRASZA

STOWARZYSZENIE "MICHALCZOWA"

Michalczowa niedziela 18.06.2023


PIKNIK RODZINNY
ZAPRASZA RADA RODZICÓW
SP MICHALCZOWA

STOWARZYSZENIE SPORTOWO KULTURALNE "MICHALCZOWA"


WARSZTATY FOLKLORYSTYCZNE

WYBRANE TAŃCE REGIONALNE Z SĄDECCZYZNY - SPOSÓB ICH PREZENTACJI


W RAMACH REALIZACJI ZADANIA WSPIERANEGO FINANSOWO PRZEZ

STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM SACZU


11 LISTOPADA 2022


W HOTELU LITWIŃSKI W TĘGOBORZY

GRUPA REGIONALNA MICHALCZOWA PARTNEREM PROJEKTU


www.sadeckiekrakowiaki.pl8 POWIATOWY PRZEGLĄD FOLKLORU SĄDECCZYZNY
KONKURSY TRADYCYJNEGO TAŃCA, MUZYKI I STROJU REGIONALNEGO


HOTEL LITWIŃSKI TĘGBORZE


19.06.2022 od godz. 15

WSPARCIE FINANSOWE:


Kliknij =>>
Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu
KULTURALNE SĄDECKIE

Kliknij =>>
Gmina Łososina Dolna

Stowarzyszenie MICHALCZOWA


W KONKURSACH WYSTĄPIŁY
ZESPOŁY REGIONALNE:

ZR NAWOJOWIACY

ZR BYSTRO KICORA

GR MICHALCZOWA

ZR ECHO JAWORZA

ZR MSZALNICZANIE

RZ PODEGRODZIE

Kliknij =>>

8 PPFS 2022
WYNIKI KONKURSÓW
PROTOKÓŁ KOMISJI

ORGANIZATOR: STOWARZYSZENIE SPORTOWO-KULTURALNE "MICHALCZOWA"
Z wielkim smutkiem informujemy
że w dniu 14.07.2021 zmarł

związany z zespołem
niezwykle serdeczny, bardzo uczynny
i bardzo zaangażowany w naszą działalność

nasz
MISTRZ

Ś.P. Jan Szabla

Rodzinie zmarłego i jego przyjaciołom
w tych trudnych chwilach pragniemy
złożyć wyrazy współczucia i wsparcia.

Grupa Regionalna Michalczowa
Stowarzyszenie MichalczowaZ wielkim smutkiem informujemy
że w dniu 6.03.2021 zmarł

od wielu lat związany z zespołem
niezwykle serdeczny, bardzo uczynny
i bardzo zaangażowany w naszą działalność

nasz kolega

Ś.P. Zbigniew Czyżycki

Rodzinie zmarłego i jego przyjaciołom
w tych trudnych chwilach pragniemy
złożyć wyrazy współczucia i wsparcia.

Grupa Regionalna Michalczowa
Stowarzyszenie Michalczowa
GRUPA REGIONALNA
z KOLĘDAMI i PASTORAŁKAMI


HOTEL LITWIŃSKI
TĘGOBORZE

WIGILIA DLA SENIORÓW
PASTERKA I ŚWIĘTA
BOŻEGO NARODZENIA
MICHALCZOWA

WARSZAWA - BEMOWO

więcej informacji >>>>>>
ŚWIĘTO
ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI


Gminne obchody
Święta Niepodlegości.

więcej informacji >>>>>>


SPOTKANIE PRZYJACIÓŁ


Spotkanie
z gośćmi z Miskolca z Węgier
którzy przybyli świętować
razem z nami rocznicę
Odzyskania Niepodlegości.

więcej informacji >>>>>>

OGÓLNOPOLSKI
KONKURS TRADYCYJNEGO TAŃCA LUDOWEGO RZESZÓW


GRUPA REGIONALNA MICHALCZOWA na zaproszenie
Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie zaprezentowała tańce regionu północnych terenów Lachów Sądeckich
więcej informacji >>>>>>

Koncerty w Miszkolcu na Węgrzech Na zaproszenie SAMORZĄDU POLSKIEGO i CÖF CLUB MISKOLC GR MICHALCZOWA wraz z kapelą koncertowała w Miskolcu na Węgrzech podczas III CÖF CLUB MISKOLC.
Pragniemy bardzo podziękować Państwu Halinie i László Bárci i Panu Attila Lengyel organizatorowi III CÖF CLUB MISKOLC za możliwość uczestnictwa w tym wydarzeniu oraz za serdeczne przyjęcie, wielką troskę podczas naszych koncertów i pobytu w Miskolcu.
więcej informacji >>>>>>

SŁOWACJA
ŚTRBSKE
FOLKLORNE
SLAVNOSTI
zobacz więcej >>>>


CHORWACJA
MARINA
PUTNIKOVIC
STON

więcej informacji >>>>>>
KONCERTY

KOLĘD i PASTORAŁEK


TĘGOBORZE


HOTEL
"LITWIŃSKI"
Tęgoborze.


zobacz więcej >>>>>


WARSZAWA


Parafia pw. Matki Bożej
Królowej od Aniołów
Warszawa - Bemowo.


zobacz więcej >>>>>


POMORZOWICE
NOWY ROŻNÓW
GŁUBCZYCEzobacz więcej >>>>>


ŁOSOSINA
DOLNAzobacz więcej >>>>>


MICHALCZOWA
zobacz więcej >>>>>


SPOTKANIE WIGILIJNE

CARITAS, Koło Gospodyń,
Szkoła Podstawowa
w Michalczowej
ZAPRASZAJĄ
na
SPOTKANIE WIGILIJNEKoncerty w Wiedniu w Austrii

Z okazji Niepodległości Polski
GR MICHALCZOWA wraz z kapelą wystąpiła z koncertami dla Polonii w Wiedniu
prezentując pieśni patriotyczne i tańce pogranicza krakowsko-sądeckiego.


Nagrania dla Polskiego Katolickiego Radia radiodroga.net

więcej informacji >>>>>>


WSPÓŁPRACA
Kliknij =>> Kliknij =>> Wiecej o Ston =>>kliknij =>> Kliknij =>> Kliknij =>>
Kliknij =>> Kliknij =>>
REGULAMIN
Wszelkie dane prezentowane na niniejszej stronie nie stanowią oferty w myśl Kodeksu Cywilnego. Właściciel strony nie ponosi żadnej odpowiedzialności za poprawność danych na stronie a także z tytułu praw autorskich i za żadne szkody wyrządzone przez interakcje ze stroną użytkownika.

RODO

25 maja br. w całej Unii Europejskiej zaczyna obowiązywać ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO), które ma zharmonizować i ujednolicić przepisy o ochronie danych osobowych w wszystkich krajach Unii . Klauzula informacyjna Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE z 2016 r. L 119,poz.1) zwanej dalej „RODO” 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarzad Stowarzyszenia"Michalczowa" 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych email: michalczowa@wp.pl Państwa dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c, d Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie ochrony osób fizycznych RODO do celów wynikających z przepisów prawa należących do zadań urzędu. Państwa dane osobowe będą udostępnione podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych z mocy przepisów prawa. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny wynikający z przepisów prawa. Przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych, do ich sprostowania. Osoby której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę, mają prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodne z prawem przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych 00-193 Warszawa ul. Stawki 2, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwość rozpoczęcia wypełniania obowiązku prawnego leżącego na administratorze danych osobowych. Państwa dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez administratora danych osobowych z zachowaniem wszelkich norm bezpieczeństwa przewidzianych dla ochrony danych osobowych.