M I C H A L C Z O W A

INDEX GRUPA REGIONALNA | AKTUALNOŚCI | KRONIKA | MIEJSCOWOŚĆ | STOWARZYSZENIE | SPOTKANIA FOLKLORYSTYCZNE | KONTAKT |


Kliknij =>>

Stowarzyszenie

Sportowo-Kulturalne

Michalczowa
Zarząd Stowarzyszenia

Komisja Rewizyjna

Statut Stowarzyszenia

Adres - kontakt

Michalczowa
33-314 Łososina Dolna
Powiat Nowosądecki
Polska
tel. +48 603 411 051

m i c h a l c z o w a @ w p.p lZARZĄD STOWARZYSZENIA:

Andrzej Mliczek

Nowak Dorota

Klimek ArturKOMISJA REWIZYJNA:


Beata Grochola

Grażyna Bednarek

Janina Hołyst


-----------------------------------------------------------------
STRONA GŁOWNA
Grupa Regionalna

Kliknij =>>

GRUPA REGIONALNA | AKTUALNOŚCI | KRONIKA | MIEJSCOWOŚĆ | STOWARZYSZENIE | SPOTKANIA FOLKLORYSTYCZNE | KONTAKT | MENU