M I C H A L C Z O W A

| INDEX | GRUPA REGIONALNA | AKTUALNOŚCI | KRONIKA | MIEJSCOWOŚĆ | STOWARZYSZENIE | PRZEGLĄD FOLKLORU SĄDECCZYZNY | KONTAKT

www.michalczowa.iap.pl
Kliknij =>>
Kliknij =>>

V PFS 2 0 1 9

IV PFS 2 0 1 8
III PFS 2 0 1 7
II PFS 2 0 1 6
SF 2 0 1 5
I PFS 2 0 1 4
MSF 2 0 1 4
MSF 2 0 1 3
MSF 2 0 1 2
MSF 2 0 1 1
MSF 2 0 1 0


REGULAMIN


PRZEGLĄD FOLKLORU SĄDECCZYZNY
zadanie zrealizowane przez
Stowarzyszenie Sportowo-Kulturalne "Michalczowa" w Michalczowej
dofinansowane przez Narodowe Centrum Kultury w ramach programu "EtnoPolska2019".


Kliknij =>>
SPOTKANIE PODSUMOWUJĄCE ZADANIE PRZEGLĄD FOLKLORU SĄDECCZYZNY

W dniu 27.09.2019 o godz. 19.00 w Szkole Podstawowej w Michalczowej
odbyło się spotkanie podsumowujące realizację zadania
PRZEGLĄD FOLKLORU SĄDECCZYZNY.
W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście:
Pan Józef Szkarłat - przedstawiciel Wójta Gminy Łososina Dolna,
Pani Monika Sowa dyrektor CKiP Gminy Łososina Dolna,
przedstawicele zespołów regionalnych, członkowie Stowarzyszenia i mieszkańcy.
Koordynator projektu Andrzej Mliczek przedstawił założenia i realizację zadania pod nazwą
PRZEGLĄD FOLKLORU SĄDECCZYZNY.
Zadanie PRZEGLĄD FOLKLORU SĄDECCZYZNY zostało zrealizowane w pełnym zakresie i terminach:
- warsztaty tradycyjnego tańca, muzyki i stroju ludowego Sądecczyzny zrealizowane w dniach 15-16.06.2019
- konkursy tradycyjnego tańca, muzyki i stroju ludowego Sądecczyzny zrealizowane w dniu 23.06.2019
- zostały wydane publikacje podsumowujące i promujące zadanie - wydawnictwa albumowe i płyty DVD
podsumowujące i promujace zadanie pod nazwą PRZEGLĄD FOLKLORU SĄDECCZYZNY dofinansowane przez
Narodowe Centrum Kultury w ramach programu "EtnoPolska 2019"
które zostały przekazane nieodpłatnie.

Stowarzyszenie Sportowo-Kulturalne"Michalczowa" w Michalczowej
pragnie podziękować za dofinansowanie Przegladu Folkloru Sądecczyzny:
Narodowemu Centrum Kultury,
Małopolskiemu Centrum Kultury,
Gminie Łososina Dolna
oraz za współpracę:
Szkole Podstawowej z Michalczowej wraz z Radą Rodziców
Starostwu Powiatowemu z Nowego Sącza
CKiP Łososina Dolna
a także wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w realizację
warsztatów, konkursów,wydawnictw, obsługi Przeglądu Folkloru Sądecczyzny.FOTORELACJA Z PODSUMOWANIA ZADANIA PRZEGLĄD FOLKLORU SĄDECCZYZNY

STOWARZYSZENIE SPORTOWO-KULTURANE "MICHALCZOWA" W MICHALCZOWEJ
ZAPRASZA NA SPOTKANIE PODSUMOWUJĄCE ZADANIE PRZEGLĄD FOLKLORU SĄDECCZYZNY

które odbędzie się w w dniu 27.09.2019 o godz. 19.00 w Szkole Podstawowej w Michalczowej.
Zostanie omówiona realizacja zadania PRZEGLĄD FOLKLORU SĄDECCZYZNY oraz wręczone publikacje albumowe i płyty DVD
promujace zadanie dofinansowane przez Narodowe Centrum Kultury w ramach programu "EtnoPolska 2019"


PRZEGLĄD FOLKLORU SĄDECCZYZNY

Kliknij =>>
V PRZEGLĄD FOLKLORU SĄDECCZYZNY


Wdniu 23.06.2019 w Michalczowej odbyły się
KONKURSY TRADYCYJNEGO TAŃCA, MUZYKI I STROJU LUDOWEGO SĄDECCZYZNY
zrealizowane w ramach zadania "PRZEGLĄD FOLKLORU SĄDECCZYZNY".

W konkursach udział wzieło 11 zespołów regionalnych z regionu Sądecczyzny:

ZR KIYRPECKI z Łącka
ZR NAWOJOWIACY z Nawojowej
ZR SKALNIK z Kamionki Wielkiej
ZRPIT PODEGRODZIE z Podegrodzia
ZR MAŁA HELENKA z Chełmca
ZR ROŻNOWSKA DOLINA z Rożnowa
ZR BYSTRO KICORA z Przysietnicy
ZR POGÓRZAŃSKIE DZIECI z Kąclowej
GR MICHALCZOWA z Michalczowej
ZR JANCZOWIOKI z Janczowej
ZR JAKUBKOWIANIE z Łososiny Dolnej

Nagrody w konkursach Tradycyjnego Tańca Regionalnego,Muzyki i Stroju Ludowego Sądecczyzny
na łączna kwotę 22 000,00 zł zostały ufundowane przez:
Narodowe Centrum Kultury w Konkursie Tradycyjnego Tańca Regionalnego w kwocie 10 000,00 zł
Narodowe Centrum Kultury w Konkursie Tradycyjnego Stroju Ludowego w kwocie 10 000,00 zł
Małopolskie Centrum Kultury z Nowego Sącza wyróżnienia regulaminowe w Konkursie Muzyki Regionalnej w kwocie 2 000,00 zł.


Kliknij =>>

WYNIKI DO POBRANIA
PROTOKÓŁ KOMISJI


ORGANIZATORZY Stowarzyszenie Sportowo-Kulturalne"Michalczowa" w Michalczowej
pragną podziękować za dofinansowanie Przegladu Folkloru Sądecczyzny:
Narodowemu Centrum Kultury,
Małopolskiemu Centrum Kultury,
Gminie Łososina Dolna za dofinansowanie zadania
oraz za współpracę:
Szkole Podstawowej z Michalczowej wraz z Radą Rodziców
Starostwu Powiatowemu z Nowego Sącza
CKiP Łososina Dolna
a także wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w realizację Przegladu Folkloru Sądecczyzny


SERDECZNIE DZIĘKUJEMY

PRZEGLĄD FOLKORU SĄDECCZYZNY DOFINANSOWANY PRZEZ:
Narodowe Centrum Kultury
MCK SOKÓŁ Nowy Sącz
Gmina Łososina Dolna
Stowarzyszenie Sportowo-Kulkturalne "Michalczowa w Michalczowej

PATRONAT HONOROWY
Marek Kwiatkowski
Starosta Powiatu Nowy Sącz
Andrzej Romanek
Wójt Gminy Łososina Dolna


PATRONAT MEDIALNY
RADIO RNN MAŁOPOLSKA
GAZETA KRAKOWSKA


FOTORELACJA Z REALIZACJI ZADANIA PRZEGLĄD FOLKLORU SĄDECCZYZNY W DNIU 23.06.2019.

Rozpoczęcie Przeglądu Folkloru Sądecczyzny przemarszem i powitaniem uczestników i publiczności.


Komisja w składzie: Maria Brylak -Załuska etnograf - przewodnicząca komisji
Marta Smólczyńska etnolog- sekretarz komisji
Lidia Czechowska -choreograf
Jadwiga Adamczyk - muzyk
dokonała oceny i przyznała nagrody w
KONKURSACH TRADYCYJNEGO TAŃCA, MUZYKI I STROJU LUDOWEGO SĄDECCZYZNY
w których wzięły udział reprezentacje zespołów regionalnych:


ZR KIYRPECKI z Łącka


ZR NAWOJOWIACY z NawojowejZR SKALNIK z Kamionki Wielkiej


ZR ROŻNOWSKA DOLINA z Rożnowa


ZRPIT PODEGRODZIE z Podegrodzia


ZR MAŁA HELENKA z Chełmca


ZR BYSTRO KICORA z Przysietnicy


ZR POGÓRZAŃSKIE DZIECI z Kąclowej


GR MICHALCZOWA z MichalczowejZR JANCZOWIOKI z JanczowejZR JAKUBKOWIANIE z Łososiny Dolnej


ZABAWA INTEGRACYJNA

Kapela Józefa Józefowskiego z Rojówki

Kapela z Michalczowej


Ogłoszenie wyników przez komisję, rozdanie dyplomów i pamiątek
wraz z omówieniami prezentacji.
Radość z uzyskanych wyników!


PROTOKÓŁ
V PRZEGLĄD FOLKLORU SĄDECCZYZNY Michalczowa 23.06.2019 r.
KONKURSY TRADYCYJNEGO TAŃCA, MUZYKI I STROJU LUDOWEGO SĄDECCZYZNY
Komisja w składzie:
Maria Brylak- Załuska – etnograf, przewodnicząca
Lidia Czechowska - choreograf
Jadwiga Adamczyk– muzyk (MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu)
Marta Smólczyńska – etnolog, (MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu), sekretarz komisji

po obejrzeniu 11 prezentacji: strojów regionalnych,
tańców regionalnych oraz muzyk przez uczestników
5. Przeglądu Folkloru Sądecczyzny (listy uczestników w załączniku)
komisja konkursowa postanowiła przyznać następujące nagrody finansowe
na ogólną kwotę 22 000,00 zł.


W konkursie tradycyjnego tańca ludowego regionu Sądecczyzny
(lista uczestników w załączniku) komisja konkursowa przyznała nagrody finansowe
wynikające z realizacji projektu o nazwie PRZEGLĄD FOLKLORU SĄDECCZYZNY,
dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu
„Etnopolska 2019” na ogólną kwotę 10 000,00 złotych:

1. Nagrodę pieniężną w kwocie 1300,00 zł dla Zespołu Regionalnego SKALNIK z Kamionki Wielkiej
za całość prezentacji a szczególnie za swobodę zachowania na scenie.
2. Nagrodę pieniężną w kwocie 1300,00 zł dla Zespołu Regionalnego ROŻNOWSKA DOLINA z Rożnowa
za prawidłową budowę programu i wykonanie tańców.
3. Nagrodę pieniężną w kwocie 1300,00 zł dla Zespołu Regionalnego POGÓRZANSKIE DZIECI z Kąclowej
za dobrą budowę programu i wykonanie tańców.
4. Nagrodę pieniężną w kwocie 1300,00 zł dla Grupy Regionalnej MICHALCZOWA
z Michalczowej za bardzo dobry przebieg programu oraz za tradycyjny przekaz zabaw
i folkloru dziecięcego.
5. Nagrodę pieniężną w kwocie 1100,00 zł dla Zespołu Regionalnego NAWOJOWIACY
z Nawojowej za tradycyjne wykonanie tańca.
6. Nagrodę pieniężną w kwocie 1000,00 zł dla Zespołu Regionalnego JAKUBKOWIANIE
z Łososiny Dolnej za dobre wykonanie tańców.
7. Nagrodę pieniężną w kwocie 800,00 zł dla Zespołu Regionalnego KYRPECKI z Łącka
za zachowanie charakteru i dobre wykonanie najstarszych tańców własnego regionu.
8. Nagrodę pieniężną w kwocie 700,00 zł dla Regionalnego Zespołu PODEGRODZIE
z Podegrodzia za swobodę zachowania na scenie.
9. Nagrodę pieniężną w kwocie 500,00 zł dla Zespołu Regionalnego MAŁA HELENKA
z Chełmca za ładne wykonanie walczyka.
10. Nagrodę pieniężną w kwocie 400,00 zł dla Zespołu Regionalnego JANCZOWIOKI z Janczowej
za prezentację folkloru tanecznego Lachów Sądeckich.
11. Nagrodę pieniężną w kwocie 300,00 zł dla Zespołu Regionalnego BYSTRO KICORA
z Przysietnicy za próbę prezentacji folkloru z własnego regionu.

W konkursie stroju regionalnego (lista uczestników w załączniku) komisja konkursowa
przyznała nagrody finansowe wynikające z realizacji projektu o nazwie
PRZEGLĄD FOLKLORU SĄDECCZYZNY, dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury
w ramach programu „Etnopolska 2019” na ogólną kwotę 10 000,00 złotych:


1. Nagrodę pieniężną w kwocie 1500,00 zł dla Zespołu Regionalnego POGÓRZAŃSKIE DZIECI
z Kąclowej za bardzo dobre odtworzenie dawnych strojów dziecięcych i młodzieżowych.
2. Nagrodę pieniężną w kwocie 1500,00 zł dla Grupy Regionalnej MICHALCZOWA
z Michalczowej za bardzo dobry kierunek w procesie odtwarzania dawnych strojów młodych
Lachów Sądeckich z północnej części regionu.
3. Nagrodę pieniężną w kwocie 1400,00 zł dla Zespołu Regionalnego NAWOJOWIACY
z Nawojowej za bardzo dobre prezentowanie strojów z pogranicza lachowskiego z okolic Nawojowej.
4. Nagrodę pieniężną w kwocie 1300,00 zł dla Zespołu Regionalnego ROŻNOWSKA DOLINA
z Rożnowa za dbałość o przekazanie różnorodności strojów subregionu północnych Lachów Sądeckich.
5. Nagrodę pieniężną w kwocie 1200,00 zł dla Zespołu Regionalnego KYRPECKI z Łącka
za odtworzenie starych strojów z regionu.
6. Nagrodę pieniężną w kwocie 900,00 zł dla Zespołu Regionalnego JANCZOWIOKI z Janczowej
za odtworzenie dawnego stroju Lachów Sądeckich – części wschodniej.
7. Nagrodę pieniężną w kwocie 600,00 zł dla Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca PODEGRODZIE z Podegrodzia
za promocję tradycyjnych strojów Lachów Podegrodzkich.
8. Nagrodę pieniężną w kwocie 500,00 zł dla Zespołu Regionalnego MAŁA HELENKA z Chełmca
za odtworzenie tradycyjnego typu ubioru młodszych dziewczynek.
9. Nagrodę pieniężną w kwocie 500,00 zł dla Zespołu Regionalnego BYSTRO KICORA z Przysietnicy
za odtworzenie tradycyjnego typu stroju starszych dziewcząt.
10. Nagrodę pieniężną w kwocie 300,00 zł dla Zespołu Regionalnego SKALNIK z Kamionki Wielkiej
za prezentacje strojów regionu Lachów Sądeckich.
11. Nagrodę pieniężną w kwocie 300,00 zł dla Zespołu Regionalnego JAKUBKOWIANIE z Łososiny Dolnej
za prezentacje strojów regionu Lachów Sądeckich.

Komisja przyznała wyróżnienia regulaminowe - nagrody finansowe ufundowane przez
Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu na ogólną kwotę 2 000,00 złotych:

1. Nagrodę pieniężną w kwocie 300,00 zł dla Zespołu Regionalnego SKALNIK z Kamionki Wielkiej
za bardzo dobry śpiew męski oaz tradycyjne brzmienie muzyki.
2. Nagrodę pieniężną w kwocie 200,00 zł dla Zespołu Regionalnego KYRPECKI z Łącka
za dobre śpiewy dziewcząt oraz grę młodych muzyków.
3. Nagrodę pieniężną w kwocie 200,00 zł dla Zespołu Regionalnego JAKUBKOWIANIE z Łososiny Dolnej
za ekspresję muzyczną kapeli.
4. Nagrodę pieniężną w kwocie 200,00 zł dla Zespołu Regionalnego ROŻNOWSKA DOLINA z Rożnowa
za dobrą muzykę i śpiew.
5. Nagrodę pieniężną w kwocie 200,00 zł dla Grupy Regionalnej MICHALCZOWA z Michalczowej
za dobry śpiew młodego wodzireja oraz grę instrumentalistek.
6. Nagrodę pieniężną w kwocie 150,00 zł dla Zespołu Regionalnego NAWOJOWIACY
z Nawojowej za repertuar osadzony w tradycji regionu.
7. Nagrodę pieniężną w kwocie 150,00 zł dla Zespołu Regionalnego BYSTRO KICORA z Przysietnicy
za propagowanie gry na dawnych instrumentach i dobrą grę prymistki.
8. Nagrodę pieniężną w kwocie 150,00 zł dla Zespołu Regionalnego MAŁA HELENKA z Chełmca
za dobry śpiew dziewczynek i ciekawą korespondencję trąbki i klarnetu.
9. Nagrodę pieniężną w kwocie 150,00 zł dla Regionalnego Zespołu PODEGRODZIE z Podegrodzia
za kontynuacje muzycznych tradycji Lachów Podegrodzkich.
10. Nagrodę pieniężną w kwocie 150,00 zł dla Zespołu Regionalnego JANCZOWIOKI z Janczowej
za udany debiut muzyki w konkursie.
11. Nagrodę pieniężną w kwocie 150,00 zł dla Zespołu Regionalnego POGÓRZANSKIE DZIECI z Kąclowej
za bardzo dobry śpiew dzieci a cappella.

Komisja z radością chce podkreślić wzrastający poziom prezentacji zespołów.
Cieszy fakt, że w bieżącym roku w przeglądzie wzięły udział także zespoły dziecięce.
Wysoko oceniamy poziom merytoryczny i organizacyjny Przeglądu oraz sprawne jego przeprowadzenie.
Wyrażamy serdeczne podziękowania dla Stowarzyszenia Sportowo-Kulturalnego „Michalczowa” w Michalczowej
oraz inicjatora i koordynatora projektu Pana Andrzeja Mliczka za ogromny wkład pracy w jego przygotowanie i przebieg.
Szczególne podziękowania kierujemy do władz Narodowego Centrum Kultury w Warszawie
i Małopolskiego Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu za ufundowanie nagród dla uczestników.
Dziękujemy władzom Powiatu Nowosądeckiego i Gminy Łososina Dolna za objęcie patronatem Konkursu
i przyznanie środków finansowych na działania zmierzające do ochrony i popularyzacji
regionalnego dziedzictwa kulturowego.
Przegląd Folkloru Sądecczyzny i konkursy tradycyjnego tańca, muzyki i stroju ludowego zasługują na dalsze
zainteresowanie władz i instytucji kultury oraz jeszcze większe jego upowszechnianie.

Podpisy Komisji

DO POBRANIA WYNIKI KONKURSÓW TRADYCYJNEGO TAŃCA, MUZYKI I STROJU LUDOWEGO SĄDECCZYZNY
które odbyły się w Michalczowej w dniu 23.06.2019.
Gratulujemy nagrodzonym laureatom konkursów.

Kliknij =>>

INFORMACJE I FOTORELACJA:ARTYKUŁ W GAZECIE KRAKOWSKIEJ

Kliknij =>>


*************************************************************************WARSZTATY TRADYCYJNEGO TAŃCA, MUZYKI i STROJU REGIONALNEGO REGIONU SĄDECCZYZNY
zrealizowane w dniach 15-16.06.2019 w ramach zadania "PRZEGLĄD FOLKLORU SĄDECCZYZNY"
dofinansowanego przez Narodowe Centrum Kultury w ramach programu "EtnoPolska 2019"


W dwudniowych warsztatach w dniach 15-16 czerwca 2019 z wyżywieniem, noclegiem itransportem,
uczestniczyło 40 osób w tym 37 uczestników zakwalifikowanych na podstawie kart zgłoszeń,
instruktor oraz koordynator zadania i jego zastępca.
W dniu 15.06.2019 podczas warsztatowych zajęć teoretycznych i praktycznych
przeprowadzonych przez Panią Beatę Grzegorzek instruktora GOK-u w Gródku nad Dunajcem
w przystosowanym do tego celu pomieszczeniu w Tęgoborzy uczestnicy warsztatów zapoznali się
z sposobami tańczenia tradycyjnych tańców regionu Sądecczyzny polek i walców 4godz.
W trakcie zajęć warsztatowych z zakresu stroju ludowego Sądecczyzny 4godz.
w Izbie Regionalnej w Wojakowej uczestnicy warsztatów zapoznali się miedzy innymi
z dawnymi metodami wyrobu płótna lnianego i foluszu wełnianego.
Następnie odbył się pokaz strojów regionalnych ich z szczegółowym omówieniem .
W dniu 16.06.2019. w trakcie warsztatów z tematyki muzyki uczestnicy zapoznali się
z tradycjami i sposobem muzyki ludowej granej na różnych instrumentach w regionie Sądecczyzny 4godz..

ORGANIZATORZY Stowarzyszenie Sportowo-Kulturalne"Michalczowa" w Michalczowej
pragną serdecznie podziękować za uczestnictwo, zaangazowanie i pomoc w realizacji
Warsztatów realizowanych w ramach zadania "PRZEGLĄD FOLKLORU SĄDECCZYZNY"
dofinansowanego przez Narodowe Centrum Kultury w ramach programu "EtnoPolska 2019".

FOTORELACJA**********************************************************************STOWARZYSZENIE SPORTOWO-KULTURALNE "MICHALCZOWA" W MICHALCZOWEJ
REALIZUJĄC ZADANIE "PRZEGLĄD FOLKLORU SĄDECCZYZNY"
ZAPRASZA
ZAINTERESOWANE GRUPY I ZESPOŁY REGIONALNE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSACH
TRADYCYJNEGO TAŃCA, MUZYKI I STROJU LUDOWEGO SĄDECCZYZNY
KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ W DNIU 23 CZERWCA 2019. ZAINTERESOWANYCH PROSIMY O KONTAKT:
email: michalczowa @ wp . pl
informacja telefoniczna 603-411-051


Kliknij =>>

DO POBRANIA:
PLAKAT Kliknij =>> ULOTKA Kliknij =>> KARTA ZGŁOSZENIA Kliknij =>> REGULAMINKliknij =>>


INFORMACJE:

Kliknij =>>DOFINANSOWANIE ZADANIA PRZEGLĄD FOLKLORU SĄDECCZYZNY:

**********************************************************************

STOWARZYSZENIE SPORTOWO-KULTURALNE "MICHALCZOWA" W MICHALCZOWEJ
REALIZUJĄC ZADANIE "PRZEGLĄD FOLKLORU SĄDECCZYZNY"
DOFINANSOWANE PRZEZ NARODOWE CENTRUM KULTURY
ZAPRASZA
ZAINTERESOWANE OSOBY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W WARSZTATACH,
Z ZAKRESU TRADYCYJNEGO TAŃCA, MUZYKI I STROJU LUDOWEGO SĄDECCZYZNY
KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ W DNIACH 15-16 CZERWCA 2019. ZAINTERESOWANYCH PROSIMY O KONTAKT:
email: michalczowa @ wp . pl
informacja telefoniczna 603-411-051

DO POBRANIA: Karta zgłoszenia - warsztaty PFS
Kliknij =>>

Regulamin strony

Wszelkie dane prezentowane na niniejszej stronie nie stanowią oferty w myśl Kodeksu Cywilnego.
Właściciel strony nie ponosi żadnej odpowiedzialności za poprawność danych na stronie
i z tytułu praw autorskich oraz za żadne szkody wyrządzone przez interakcje
ze stroną użytkownika.GRUPA REGIONALNA | AKTUALNOŚCI | KRONIKA | MIEJSCOWOŚĆ | STOWARZYSZENIE | SPOTKANIA FOLKLORYSTYCZNE | KONTAKT | MENU