M I C H A L C Z O W A

GRUPA REGIONALNA | AKTUALNOŚCI | KRONIKA | MIEJSCOWOŚĆ | STOWARZYSZENIE | SPOTKANIA FOLKLORYSTYCZNE | KONTAKT

MSF MICHALCZOWA

INTERNATIONAL
FOLKLORE
MEETING

MICHALCZOWA

POLAND
Grupa Regionalna

Kronika

Michalczowa

Kapela

Foto galeria

Kontakt

menu
Michalczowa-Tańce Sądeckie 2011english

Regional Group

Michalczowa

News

Chronicle

Music Band

Kontakt

Foto

Menu
regionalgruppe
Michalczowa
aktualität
chronik 2001-:-2007
music
kontakt
foto
menu


france

mapa map carte
grupe regional
Michalczowa
aktual
chronique 2001-:-2007
musique
kontakt
foto
menu

welcome on internet side of regional group the
GRUPA REGIONALNA "MICHALCZOWA"


Witamy na stronie internetowej Grupy Regionalnej Michalczowa


Michalczowa to niewielka miejscowość licząca 430 mieszkańców
która znajduje się w południowej Polsce w górzystym regionie słynącym z sadownictwa.
Administracyjnie należy do Gminy Łososina Dolna, powiat Nowy Sącz, województwo Małopolska.

Historia. Potwierdzone przez prace archeologiczne ślady pobytu człowieka łączą się z epoką neolitu (4000-1700 lat p.n.e.). Istnienie stałego osadnictwa w epoce brązu (1800 - 700 p.n.e.)lub wczesnej epoce żelaza (700- 400 p.n.e.) potwierdzają odkryte w Michalczowej łzawice i urny pogańskie. Pierwsze wzmianki pisane o Michalczowej to rok 1370. Od XIV do XIX była własnością szlachecką.

Grupa Regionalna "Michalczowa" zrzesza ponad 70 osób (dzieci. młodzież, dorośli ), kultywujących żywe jeszcze, chociaż powoli zanikające tradycje swoich przodków.
Celem prowadzonej od 2000 roku społecznej działalności wsród dzieci i młodzieży, jest zachowanie i kultywowanie miejscowych zwyczajów, obrzędów, muzykowania, śpiewu, tańca, stroju.
Realizowane jest to poprzez przekazywanie z pokolenia na pokolenie, zanikających wartości niematerialnych, rozumianych jako zabytek kulturowy, by uchronić od zapomnienia i przekształcić w sztukę żywą.
Dzieci w trakcie spotkań z ludowymi muzykami, śpiewakami, tancerzami chętnie poznają i przyswajają sobie melodie, pieśni, tańce i zabawy naszego regionu. Nabywają także umiejętności gry na instrumentach.
Kultywowanie autentycznych miejscowych zwyczajów i obrzędów, odbywa się w pełni szacunku dla dzieł które przez wieki przetrwały w tradycji w niezmienionej formie.
Od 2002 roku podczas uroczystości kościelnych i państwowych, festiwali, koncertów, grupa prezentuje się w strojach, wykonanych przez członków zespołu oraz uznanych twórców ludowych na podstawie starych wzorów zachowanych w domach.
Na repertuar zespołu składają się śpiewy i tańce z kilku regionów etnograficznych, Lachów Sądedckich, Krakowiaków i regionów przyległych.
W prezentowanych programach artystycznych przedstawiane są dawne zwyczaje, zabawy, śpiewy i tańce (krakowiaki, sztajerki, walce, polki, tramelki, chodzone).
Do tańców przygrywa kapela w składzie: skzypce prym, I sekund, II sekund, bas, klarnet, trąbka.
Tradycyjna muzyka ludowa wykonywana jest przez młodych muzyków na odrestaurowanych instrumentach.
Zespóły śpiewu i tańca prezentowały swoje umiejętności na wielu festiwalach w Polsce a także w Słowacji,Grecji, Serbii, Italii.


YouTube

Tańce Sądeckie ----- Tańce Krakowiaków

Michalczowa-Tańce Sądeckie 2011 Michalczowa-Tańce krakowskie 2011
REGIONAL GROUP "MICHALCZOWA"


Welcome on internet side of regional group the "Michalczowa"the children's team of singing and country dance, youth ensemble of folk music as well as the school of regional music.

The Michalczowa - the small village (430 persons) situated in picturesque, mountain terrain of Malopolska ( the South Poland).
Well-known with fruit-growing and horticulture.
History: the archaeological discoveries - the traces of nations in epoch of Neolithic age, the beginnings of colonization in epoch of bronze.

Profile ethnographical locality: spectacular custom, song, rhythmical and impulsive dance, dialect, colourful and rich garb regional, architecture,
it results from location on borderland of regions: Lachy, Krakowiacy and Foothills.

Regional group was established in 2000 year. Sixty persons form an association , children and youth.
Aim: protect before-image local custom, ceremony, dance, singing, music, regional clothes, dialect. Immaterial values transfer on next generation.

In 2002 year the children's team of singing and country dance, youth ensemble of folk music.
During ceremony of, festival, concert, the children dress the regional costume.
Regional costume is peaceable with prototype, executed by people's creators.
Solemn, arrayed and fashionable, clothes then they differ from simple everyday carried in work clothes considerably.

The children's team presents spectacularly regional dances:
Cracovian, Styrian dance, walz, polka, tramla, gardener, rzezanka, swept, shoemaker, chaff, blacksmith,.....
The youth ensemble of folk music is the very important part of group.
The traditional composition of music nation - the alive team:
violins - leader, firstly second, second seconds, bass, clarinet, trumpet.
ensemble of folk music plays authentic people's music - on antique instruments.

The group participated in Festivals of International Nation.
We desire to get to know persons, organizations interested with traditional folklore, to undertake co-operation ........

Biechowo-Września 27.06.2010.deutsch

Herzlich willkommem auf der Webseite der Reginalgruppe „Michalczowa“
Die Regionalgruppe „Michalczowa“
Ort
Die Regionalgruppe „Michalczowa“ ist im Jahre 2002 entstanden. Die Gruppe hat ihren Namen von einem Ort, in dem sie gegründet worden ist. Michalczowa ist ein kleiner Ort ( knapp 430 Einwohner ) im Südpolen. Dieser Ort liegt im Gebiet von Lachy Sądeckie (die Region im Südpolen ). Die Region ist für den Obstanbau, vor allem Äpfel- und Pflaumenbäume, bekannt. Geschichte Die archäologischen Funde belegen, dass bereits in Neolitzeit ( 4000 – 1700 v.Chr. ) um die Region die ersten Spuren des Menschen waren. Die heidnischen Urnen, die in Michalczowa entdeckt worden sind, belegen das Existieren der festen Siedlung in Bronzezeit ( 1800 – 700 v.Chr. ) oder in jüngerer Eisenzeit ( 700 – 400 v.Chr. ) Im Jahre 1370 erscheinen die ersten Notizen über Michalczowa.
Die Regionalgruppe „Michalczowa“
Die Regionalgruppe vereinigt die Personen, die noch lebendige aber langsam aussterbende Traditionen ihrer Vorfahrer kultivieren. Das Ziel der seit 2000 unter Kindern und Jugendlichen geführten Tätigkeit ist die Bewahrung und das Kultivieren von regionalen Sitten, Bräuchen, von regionalem Musizieren, Gesang, Tanzen und von regionaler Kleidung. Die Realisation dieser Tätigkeit folgt durch die Übermittlung der aussterbenden immateriellen Werte, die als Kulturdenkmäler verstanden werden, der jüngeren Generation, damit diese Werte nicht in Vergessenheit geraten und in die lebendige Kunst umgewandelt werden.

Während der Treffen mit Volksmusikern, Volkssängern und Volkstänzern lernen die Kinder gern Melodien, Lieder, Tänze und Veranstaltungstänze unserer Region kennen und eignen sie sich leicht an. Sie eignen sich auch an, verschiedene Musikinstrumente zu spielen. Das Kultivieren der authentischen regionalen Sitten und Bräuchen findet hochachtungsvoll für die Werke statt, die jahrelang in der Tradition in der unveränderten Form überdauerten. Während der zähligen Auftritte präsentiert sich die Gruppe in den Kleidungsstücken, die von Grupenmitgliedern und anerkannten Volkskünstler aufgrund der alten in Häusern bewahrten Muster gemacht wurden.
Während der Auftritte stellt die Regionalgruppe „Michalczowa“ alte Sitten und Spiele mit dem Tanzrepertoire, z.B. Krakowiak ( ein polnischer Volkstanz im 2/4-Takt mit lebhaftem Tempo ), Polka, Walzer, Sztajerka, Tramelka, Chodzony, Ogrodnik, Rzezanka, Mietlarz, Szewc, Sieczka, Kowal (die Arten der polnischen Volkstänze ) dar. Bei allen Volkstänzen spielt die Kapelle in folgender Besetzung: erste Geige, zweite Geige, I Sekund, II Sekund, Bass, Klarinette,Trompete. Mit Hilfe der alten Musikinstrumente spielen junge Musiker die traditionelle Volksmusik.

Wir nehmen gern die Zusammemarbeit mit den anderen Veranstaltern der Festspiele sowie mit den anderen Volksgruppen aus anderen Ländern auf..


france


Biechowo-Września 27.06.2010.


MICHALCZOWA
Le groupe régional vient d’un petit village, MICHALCZOWA, qui compte a peine 430 habitants. Il est situé dans la région des LACHOW SADECKICH, au sud de la Pologne. Cette région est célebre surtout pour ces vergers de pommes et de pruneaux. Une poignée d’habitants de ce village cultivent et maintiennent les traditions de leurs ancetres, bien que celle-ci disparaissent peu a peu. Depuis 2000, le but des ces actions menées par une communauté jeune et meme d’enfants et de cultiver et perpétuer les traditions locales comme la musique, le chant, la danse et les habits traditionnels. Cette réalisation et possible grâce a une transmission de génération en génération, en gardant les memes richesses, la meme force culturelle. Il faut protéger ces valeurs de l’oublie et les rendre bien palpables, surtout pour le futur. Les enfants qui sont en contact avec les musiciens, les danseurs populaires et d’ailleurs tout ce qui englobe cette culture, aiment apprendre les mélodies, les chants, les danses et les jeux de notre région. Ils se familiarisent meme avec les instruments de musique, ce qui pour certain est devenu une passion. C’est avec respect pour ces ouvres, qui depuis des siecles sont restées dans la plus pure tradition locale, que l’on retrouve leur authenticité. Pendant les fetes religieuses et nationales, les festivals et concerts la troupe apparaît dans des costumes traditionnels, confectionnés par des membres du groupe, et ceci en gardant les modeles qui existaient jadis. Ils mettent en scene lors de leurs différentes représentations, la vie d’antan, celle de nos aieux avec une extraordinaire justesse, des danses, des chants et des musiques typiques. Le programme est divers et variés et reprend le folklore polonais dont tout le monde se souvient et qu’il ne faut surtout pas oublier. C’est grâce a des gens comme ça que nous pourrons toujours garder en mémoire la vie de nos grands parents et arrieres grands parents. Nos enfants auront la chance un jour, eux aussi, de le vivre.

kapela Michalczowa


CD Music


2007.==========================================================================================================================

m e n u